Pretraživanje

Unesite ključne riječi

Vrijednosti tvrtke KimTec

Povjerenje i poštovanje

Povjerenje i poštovanje – među suradnicima i prema partnerima, osnova su svakog kvalitetnog poslovnog odnosa. Integritet i osobnost svakog pojedinca poštujemo, kao što uvažavamo različitost mišljenja, kultura i običaja. Promičemo otvorenu komunikaciju. Za ostvarenje naše vizije jednako su važni svaki proizvod, usluga i tržište, kao i svijest o tome da se naši suradnici i partneri mogu osloniti na nas te smo stoga odlučni u njegovanju i poticanju odnosa uzajamnog povjerenja i poštovanja.

Politika poslovanja u sprečavanju korupcije i mita Kim Tec d.o.o. Vitez.

Odgovornost

Ispunjavamo svoja obećanja, kako prema suradnicima tako i prema našim partnerima. Izvršavamo preuzete obveze te dovršavamo svoj posao do kraja, ne očekujući da ga netko drugi obavi umjesto nas, uočavajući i rješavajući i one probleme za koje smatramo da ih je potrebno riješiti, bez potrebe da nas se upozori na to. Svatko od nas odgovoran je za sebe i svoj posao, ali i za uspjeh i dobrobit tvrtke u cijelosti – dajući svoj maksimalni doprinos u poslu pronalazimo najbolja ostvariva rješenja na zadovoljstvo svih uključenih strana. Resursima tvrtke upravljamo prema načelima dobrog gospodara i odgovorno se ponašamo prema svim podacima do kojih dođemo radeći u KimTec-u.

Proaktivnost

Biti proaktivan podrazumijeva poduzetnost i inicijativu, kao i spremnost preuzimanja rizika. Nužno je razmišljati uvijek nekoliko koraka unaprijed kako bismo predvidjeli potrebe naših partnera i na njih unaprijed reagirali. Od nas se očekuje proaktivan odnos prema radu i samoinicijativnost u rješavanju zadataka te osobito pravovremenost u izvedbi. Kako je vrijeme jedini resurs koji se ne može obnavljati, kao mjerilo uspjeha smatra se ukupno vrijeme reakcije – od informacije, preko odluke, do konačnog rezultata.

Usmjerenost prema partnerima i kupcima

Naša efikasnost i efektivnost među ključnim su faktorima podrške partnerima i kupcima KimTe-a. Usmjerenost prema partnerima i kupcima uključuje razvijanje njihovog povjerenja, što postižemo proaktivnim pristupom radu, predviđanjem njihovih potreba i informacijama koje im pružamo prije no što ih i zatraže od nas. Kako bismo mogli to ispuniti, kontinuirano pratimo tržišna zbivanja te aktivno pristupamo našim partnerima težeći k tome da tvrtka KimTec bude njihov prvi izbor.

Razvijanje timskog rada i duha

Razvijamo osjećaj zajedništva i kolegijalnost unutar tvrtke, vodeći se načelom „Svi za jednoga – jedan za sve“. To se osobito odnosi na pružanje stručne pomoći, savjeta, razmjenu iskustava i otvoreni protok informacija. Poštivanjem različitosti i sagledavanjem činjenica i situacija iz različitih kutova pridonosimo podizanju radne i kulturne razine unutar tvrtke KimTec. Doprinos suradnika prepoznajemo i podržavamo, a uspjeh zajednički slavimo. Stoga posebno potičemo i afirmiramo timski rad, punu suradnju i multidisciplinarni pristup u različitim poslovnim projektima i zadacima.

Inovativnost

Počeli smo graditi KimTec ne tako davno, i postali smo ovo što smo danas zahvaljujući i našoj znatiželji, entuzijazmu, stvaralačkom nemiru i prihvaćanju novih ideja. Novi problemi za nas predstavljaju izazove kojima treba spremno pristupiti otvorenog uma, pronalaziti rješenja i davati prijedloge unaprjeđivanja postojećih procesa i procedura. Pronalazeći nove načine zadovoljavanja potreba naših partnera, učenjem i inovativnošću stvaramo nove, dodatne vrijednosti.

Organizacija koja uči

Stjecanje novih kompetencija osobna je odgovornost i obveza svakog od nas, a kreativni pristup u radu, otvorenost za nova znanja, prijedloge i iskustva, kao i sposobnost produkcije novih ideja, posebno cijenimo - i nagrađujemo. Razvijamo i primjenjujemo sustav evaluacije učinka te mijenjamo ono što nije bilo dobro kontinuirano usklađujući procese i procedure sukladno promjenama koje se kontinuirano događaju. Razmjena znanja od iznimne je važnosti kako bi se povećalo ukupno, organizacijsko znanje – jedna od naših najvećih prednosti. Prijenos znanja i iskustava potičemo sudjelovanjem svih zaposlenih u specijalističkim i projektnim interdisciplinarnim timovima, internom pokretljivošću i sudjelovanjem u različitim poslovnim procesima koji su širi od „kućice“ – odnosno našeg radnog mjesta. Svi mi, a osobito menadžment, dužni smo pružiti profesionalnu i ljudsku pomoć i podršku u procesima učenja naših suradnika.

Pozitivno radno okruženje

Težimo postići ono o čemu govorimo i što pišemo, a temelji toga moraju biti u pozitivnoj okolini kojom smo svakodnevno okruženi. Među ostalim, to uključuje i održavanje svog radnog mjesta urednim i čistim. U održavanju radnog elana vodimo se željom za uspjehom i postignućima, a podržavamo iskrene i pozitivne, kolegijalne odnose, odobravamo ih, gradimo i u njima sudjelujemo. Moguće osobno nezadovoljstvo osobno i rješavamo i to na raziini na kojoj se mogući problem nalazi, odnosno na kojoj je rješiv, a na ostale članove tima i druge suradnike u takvim trenucima djelujemo pozitivno i motivirajuće. 

Bogatstvo raznolikosti

Raznolikost doživljavamo kao bogatstvo. Tržišta na kojima djelujemo razlikuju se u ekonomskom, kulturološkom i svjetonazornom smislu. Tu raznolikost objeručke prihvaćamo i na nju odgovaramo bogatstvom vlastite raznolikosti. Najvrijedniji resurs KimTec-a su ljudi koji u sebi nose različita iskustva, znanja, vještine, ideje i želje. To bogatstvo čvrst je temelj na kojem gradimo vlastiti uspjeh i rast. U tome procesu djelujemo blagotvorno kako na nas same tako i na naše partnere i na društvo u cjelini i to šireći naše vrijednosti, stvarajući nova radna mjesta i kontinuirano dostižući nove razine kvalitete u poslovanju.

MS Start
VIVAX
MSGW računari
Samsung BiH

KIM TEC

Mnogi kao jedan.
To smo naši partneri i mi.

Misija i vizija

Naša misija

Pružamo maksimalnu podršku našim partnerima optimizirajući procese u lancu distribucije da bi im pomogli u stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

Naša vizija

M SAN Grupa - lider u distribuciji na svakom tržištu regije po svim mjerilima modernog poslovanja.