Pretraživanje

Unesite ključne riječi

KimTec novosti

Obavijest kupcima miksera Vivax HM-301W
  8.4.2021
Obavijest kupcima miksera Vivax HM-301W

Obavijest!

Obavještavamo kupce miksera Vivax HM-301W o nesukladnosti istoga sa zahtjevima Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

Povrat predmetnog proizvoda možete izvršiti na adresi kupovine istog uz dostavljanje maloprodajnog računa, na osnovu kojeg će vam biti namirena novčana sredstva.


MS Start
VIVAX
MSGW računari
Samsung BiH

KIM TEC

Mnogi kao jedan.
To smo naši partneri i mi.

Misija i vizija

Naša misija

Pružamo maksimalnu podršku našim partnerima optimizirajući procese u lancu distribucije da bi im pomogli u stvaranju konkurentske prednosti na tržištu.

Naša vizija

M SAN Grupa - lider u distribuciji na svakom tržištu regije po svim mjerilima modernog poslovanja.